Giới thiệu

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA THEO DÒNG MÁY ĐIÊN THOẠI APPLE 

 

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Lỗi rung

150.000

150.000

250.000

350.000

550.000

650.000

Lỗi phím home

150.000

150.000

200.000

400.000

450.000

650.000

Thay cáp nguồn

250.000

250.000

350.000

400.000

600.000

900.000

Thay cáp tai nghe

250.000

250.000

350.000

350.000

600.000

800.000

Lỗi chuông

200.000

200.000

350.000

250.000

550.000

650.000

Lỗi loa trong

200.000

200.000

300.000

300.000

400.000

450.000

Lỗi Mic nghe gọi

250.000

250.000

350.000

350.000

600.000

650.000

Thay màn hình

700.000

800.000

1.300.000

1.800.000

6.000.000

8.500.000

Lỗi camera sau

350.000

350.000

400.000

450.000

900.000

1.000.000

Thay pin

200.000

250.000

350.000

400.000

700.000

900.000

Lỗi IC cảm ứng

450.000

700.000

1.200.000

1.500.000

Liên hệ

Liên hệ

Lỗi IC nguồn

700.000

900.000

1.300.000

1.500.000

Liên hệ

Liên hệ

Lỗi Audio

450.000

800.000

1.200.000

1.500.000

Liên hệ

Liên hệ

Lỗi No ALL

800.000

1.000.000

1.300.000

1.800.000

Liên hệ

Liên hệ

Lỗi Wifi

700.000

800.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.000.000

 

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA THEO DÒNG MÁY TÍNH BẢNG APPLE 

 

iPad 2

iPad 3

iPad 4

iPad Air

iPad Mini

iPad Mini 2

iPad Air 2

Màn hình

1.600.000

1.700.000

2.000.000

2.500.000

1.800.000

Liên hệ

Liên hệ

Cảm ứng

1.000.000

1.300.000

1.300.000

1.600.000

1.200.000

Liên hệ

Liên hệ

Lỗi chân sạc

450.000

500.000

600.000

800.000

600.000

Liên hệ

Liên hệ

Thay Pin

450.000

600.000

600.000

900.000

650.000

Liên hệ

Liên hệ

Thay cáp nguồn – Volume

350.000

400.000

450.000

500.000

450.000

Liên hệ

Liên hệ

Lỗi Wifi (Anten)

350.000

350.000

350.000

400.000

450.000

Liên hệ

Liên hệ

Dịch vụ iCloud

 

700.000

800.000

900.000

1.100.000

1.000.000

Liên hệ

Liên hệ