• Bảo hành:
 • Khuyến mại: Cáp + Sạc
  Bảo hành 3 tháng +200K
  1 đổi 1 trong 15 ngày
 • Bảo hành: tại Anhvumobile
 • Khuyến mại: Cáp + Sạc
  1 đổi 1 trong 15 ngày
  Bảo hành 3 tháng +200K
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Khuyến mại: Cáp + Sạc
  1 đổi 1 trong 15 ngày
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Khuyến mại: Cáp + Sạc
  1 đổi 1 trong 15 ngày