• Bảo hành:
  • Khuyến mại: Tài khoản: Mỗi tháng khuyến mãi 2.4 GB/tháng x 12 tháng liên tiếp Tổng giá trị của sim lên tới 28.8 Gb tương đương 5.760.000 đồng Điều kiện: Mỗi tháng khách hàng cần nạp 30.000 đồng để hưởng ưu đãi, chu kì nạp là 30 ngày kể từ ngày được cộng data 3g trước đó. Lưu ý: Mỗi tháng khách hàng cần sử dụng ít nhất lần để tránh trường hợp sim bị thu hồi về kho (Theo quy định của Bộ Thông Tin)